811 - افتتاحیه 01
812 - افتتاحیه 02
813 - افتتاحیه 03
814 - افتتاحیه 04
815 - افتتاحیه 05
816 - افتتاحیه 06
817 - افتتاحیه 07
818 - افتتاحیه 08
819 - افتتاحیه 09
820 - افتتاحیه 10
821 - افتتاحیه 11
822 - افتتاحیه 12
823 - افتتاحیه 13
824 - افتتاحیه 14
825 - افتتاحیه 15
826 - افتتاحیه 16
827 - افتتاحیه 17
تعداد بازدید : 24217
تاریخ ثبت آلبوم :
تهیه شده توسط :
کلیدواژه :
اندازه تصاویر :
توضیحات :

آلبومهای مرتبط

عکس های حرکت به سمت شیرازهمایش دانش آموختگان

تعداد بازدید: 0

عکس های همایش دانش آموختگان" شیراز" 1

تعداد بازدید: 0

عکس های افتتاحیه ساختمان جدید دانشکده

تعداد بازدید: 0

تمامي حقوق اين سايت متعلق به دانشکده صدا و سيما قم است.